هنرستان فنی شبانه روزی آیت الله طالقانی خوانسار

هنرستان فنی شبانه روزی آیت الله طالقانی خوانسار

هنرستان فنی شبانه روزی آیت الله طالقانی
سامانه پیامکی:09303609275

آخرین نظرات

۷۲ مطلب با موضوع «مکانیک خودرو» ثبت شده است

  • دبیر تحریریه
  • دبیر تحریریه

تصاویر دانش آموزان در کارگاه انتقال و مولد قدرت                           ارسال مطلب :نوروزی

  • دبیر تحریریه
  • دبیر تحریریه
  • دبیر تحریریه

تصویر آموزشی از موتور همراه با قسمتی از سیستم انتقال قدرت و تعلیق

ارسال مطلب: نوروزی

  • دبیر تحریریه

مطالب عمومی و کلی از AIR BAG                                                 ارسال مطلب:نوروزی 

  • دبیر تحریریه

در این فایل نام ماشین وکشور سازنده و آرم آن را مشاهده میکنید.                  ارسال مطلب: نوروزی

  • دبیر تحریریه

لیست خودروهای چهار چرخ محرک                                                              ارسال مطلب:نوروزی

  • دبیر تحریریه

اولین جلسه سرپرستان بخش با مدیریت هنرستان  برای سال تحصیلی (95-94)با موضوع :آماده سازی واعلام نیاز  ملزومات کارگاهی ،مسایل مربوط به کارگاهها ودروس فنی، بررسی پیش برنامه هفتگی و .. درروز چهارشنبه 94/6/25  در دفتر سرپرستی کارگاه مکانیک برگزار گردید.

  • معاونت آموزشی