هنرستان فنی شبانه روزی آیت الله طالقانی خوانسار

هنرستان فنی شبانه روزی آیت الله طالقانی خوانسار

هنرستان فنی شبانه روزی آیت الله طالقانی
سامانه پیامکی:09303609275

آخرین نظرات

۱۷ مطلب با موضوع «مکانیک خودرو :: سال سوم» ثبت شده است

  • دبیر تحریریه
  • دبیر تحریریه

تصاویر دانش آموزان در کارگاه انتقال و مولد قدرت                           ارسال مطلب :نوروزی

  • دبیر تحریریه
  • دبیر تحریریه
  • دبیر تحریریه

تصویر آموزشی از موتور همراه با قسمتی از سیستم انتقال قدرت و تعلیق

ارسال مطلب: نوروزی

  • دبیر تحریریه

مطالب عمومی و کلی از AIR BAG                                                 ارسال مطلب:نوروزی 

  • دبیر تحریریه

در این فایل نام ماشین وکشور سازنده و آرم آن را مشاهده میکنید.                  ارسال مطلب: نوروزی

  • دبیر تحریریه

لیست خودروهای چهار چرخ محرک                                                              ارسال مطلب:نوروزی

  • دبیر تحریریه

 

تصاویر بیشتردر ادامه مطلب

  • معاونت آموزشی