اسامی هنرجویان  چهار رشته

(تاسیسات،مکانیک خودرو،الکتروتکنیک،وساختمان هنرستان فنی آیت اله طالقانی راه یافته به دانشکده های فنی وحرفه ای را در ادامه مطلب مشاهده فرمایید

بنام خداوند دانا

اسامی پذیرفته شدگان هنرجویان هنرستان فنی آیت اله طالقانی شهرستان خوانسار در دانشگاههای فنی وحرفه ای سال تحصیلی -93

ردیف

         نام ونام خانوادگی

     رشته

      رتبه

               نام دانشکده یا دانشگاه

ملاحظات

1

امیر تشیعی

تاسیسات

  5

دانشگاه  فنی شهید مهاجر اصفهان

 

2

حامد الهیاری بیک

تاسیسات

19

دانشگاه فنی شهید مهاجر اصفهان

 

3

علی حاجعلی

تاسیسات

23

دانشگاه  فنی شهید مهاجر اصفهان

 

4

عباس نوروزی

تاسیسات

39

دانشگاه  فنی شهید مهاجر اصفهان

 

5

سید سجاد قاسمی

تاسیسات

51

دانشگاه فنی شهید مهاجر اصفهان

 

6

سعید فیروزی

تاسیسات

73

دانشگاه فنی شهید مهاجر اصفهان

 

7

میلاد بهرامی

مکانیک خودرو

-

دانشگاه فنی  شهید مهاجر اصفهان

 

8

فرهاد فروغی

مکانیک خودرو

-

دانشکده فنی حرفه ای شهدا گلپایگان

 

9

سالار میری

مکانیک خودرو

-

دانشکده فنی حرفه ای شهدا گلپایگان

 

10

مهدی سپیانی

مکانیک خودرو

1200

دانشکده فنی حرفه ای شهدا گلپایگان

 

11

سید سجاد میرصانعی

مکانیک خودرو

-

دانشکده فنی حرفه ای شهدا گلپایگان

 

12

سید حسین موسوی

مکانیک خودرو

645

دانشکده فنی حرفه ای شهدا گلپایگان

 

13

مهدی بهارلو

مکانیک خودرو

-

دانشکده فنی حرفه ای شهدا گلپایگان

 

14

صادق بهارلو

مکانیک خودرو

-

دانشکده فنی حرفه ای شهدا گلپایگان

 

15

مهدی طالبی

مکانیک خودرو

-

دانشکده فنی حرفه ای شهدا گلپایگان

 

16

میلاد مرادی

مکانیک خودرو

-

دانشکده فنی حرفه ای شهدا گلپایگان

 

17

حمید رضا نامدار

مکانیک خودرو

-

مرکز آموزش عالی نقش جهان اصفهان

 

18

رضا بصائری

الکتروتکنیک

176

دانشگاه فنی  انقلاب اسلامی تهران

 

19

حسن نظری

الکتروتکنیک

-

دانشکده فنی شهید رجایی کاشان

 

20

محمد رضا خسروی مهر

الکتروتکنیک

-

دانشکده فنی وحرفه ای پسران خمین

 

21

سید علیرضا میر حبیبی

الکتروتکنیک

-

دانشکده فنی حرفه ای شهدا گلپایگان

 

22

علیرضا قشونی

الکتروتکنیک

-

دانشکده فنی حرفه ای شهدا گلپایگان

 

23

علیرضا خصالی

الکتروتکنیک

-

دانشکده فنی وحرفه ای نائین

 

24

عماد بهاری

الکتروتکنیک

-

دانشگاه فنی وحرفه ای خرم آباد

 

25

سجاد حسنعلی

الکتروتکنیک

-

مرکز آموزش عالی پیام گلپایگان

 

26

علی اکبر اورعی

الکتروتکنیک

-

دانشکده فنی وحرفه ای پسران خمین

 

27

جلال مومئنی

ساختمان

412

دانشگاه  فنی شهید مهاجر اصفهان

 

28

دانیال قاسمی

ساختمان

-

دانشگاه  فنی شهید مهاجر اصفهان

 

29

ابولفضل رنجبر مقدم

ساختمان

-

دانشگاه  فنی شهید مهاجر اصفهان

 

30

حسین ثروتی

ساختمان

332

دانشکده فنی حرفه ای شهدا گلپایگان

 

31

محمد رضاعلی

ساختمان

-

دانشکده فنی حرفه ای شهدا گلپایگان

 

32

محمد جواد مثنوی

ساختمان

-

دانشکده فنی حرفه ای شهدا گلپایگان

 

33

محمد رضا قانونی

ساختمان

 

دانشکده فنی حرفه ای شهدا گلپایگان

 

34

محمدعلی الله یاری بیک

ساختمان

-

دانشکده فنی حرفه ای شهدا گلپایگان

 

35

پیمان ابراهیمی

ساختمان

-

دانشکده فنی حرفه ای شهدا گلپایگان

 

36

علی بهرامی

ساختمان

-

دانشکده فنی حرفه ای شهدا گلپایگان

 

37

مهدی مرادی

ساختمان

 700

دانشکده فنی حرفه ای شهدا گلپایگان

 

38

جعفر زاغی

ساختمان

 

دانشگاه فنی شهید صدوقی یزد

 

39

کاظم عرب

ساختمان

 

دانشکده فنی حرفه ای میبد

 

40

محمد آنالویی

ساختمان

 

دانشکده فنی حرفه ای میبد

 

41

محمد سمیعیان

ساختمان

 

دانشکده فنی وحرفه ای درود

 

42

سعید مقیمی

ساختمان

 

 دانشکده فنی وحرفه ای درود