کسب رتبه سوم کنکور سراسری در رشته تاسیسات توسط هنر جو علیرضا میرزایی را به ایشان وهمچنین همکاران محترم در رشته تاسیسات صمیمانه تبریک میگوییم اسامی سایر هنرجویان  قبولی در کنکور متعاقبا اعلام میشود