در این فایل نام ماشین وکشور سازنده و آرم آن را مشاهده میکنید.                  ارسال مطلب: نوروزی

دریافت
حجم: 1.24 مگابایت
توضیحات: pdf