به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، سید مصطفی آذرکیش اظهار کرد: هنرجویان شاخه های کاردانش و فنی و حرفه ای از مهرماه سال 95 می توانند منتظر تغییرات اساسی در کتاب های درسی در این دوره های آموزشی باشند.وی خاطرنشان کرد: اکنون در شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش، 7 هزار و 100 هنرستان در تمامی مناطق کشور داریم که حدود 760 هزار هنرجو در این هنرستان ها مشغول به تحصیل هستند.از این  2هزار وهفتصد هنرستان فنی وحرفه ای وتعداد 4 هزار و 400 هنرستان کار دانش در سراسر کشور با حدود 450 هزار هنرجو فعالیت دارند.