گاهی اوقات یک جمله ی کوتاه و پر معنی از  چندین سخنرانی طولانی، اثر گذار تر خواهد بود . لذا مجموعه ی چهارم جملکس های خواندنی تقدیم می گردد .

مشاهده ی جملات در