ضمن تقدیر و تشکر از کلیه ی دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات فرهنگی  و معارف اسلامی ، اسامی برگزیدگان و راه یافتگان به مرحله استانی از هنرستان فنی آیت ا... طالقانی ، بدین شرح اعلام می گردد .

مصطفی اعرابی - دوم برق ( نهج البلاغه )

علی حاجعلی - سوم تاسیسات (تفسیر )

حمید رضا خامه - اول عمومی( احکام )

هادی اکبریان - سوم مکانیک ( انشاء نماز )

مهدی ضیایی - دوم برق ( انشاء نماز )

علی منصوری - اول عمومی ( کتابخوانی )

علیرضا میرزایی - دوم تاسیسات ( کتابخوانی )

سید علیرضا میر حبیبی - سوم برق ( کتابخوانی )