رشته تاسیسات از سال تحصیلی 1392-1391 در هنرستان راه اندازی شده و شروع به جذب دانش آموز کرده است.                    (ارسال:نوروزی)

دانش آموزان این رشته با توجه به امکانات کارگاهی متوسط توانسته اند در بین هنرستان های سطح استان و کشور رقابت خوبی انجام دهند و رتبه های با ارزشی را در کنکور کاردانی و پیشرفت تحصیلی کسب کنند.

در سال تحصیلی 96-95 از تعداد 25 دانش آموز پیش ثبت نام شده با توجه به معدل سال قبل و آزمون ریاضی 16 نفر در این رشته

درس میخوانند