پنجم صفر سالروز شهادت حضرت رقیه علیها سلام تسلیت باد!

پائى نمانده است برایم؛ ولى پدر
چون کم زند عدو کتکم، راه میروم    
               ازشرح رنج، بعد تو این نکته بس بود              
دیوار می کند کمکم راه میروم

مجنون رقیه! چه هراس از سخن خلق

چون خالق این خلق گرفتار رقیه است
ما رهروی عشقیم و شهادت هنر ماست
چون آخر این ره سوی دیدار رقیه است
در محکمه ی عدل نماینده رقیه است
آن کس که زند مهر به پرونده رقیه است
هرکس غمم شنیده؛غم خود ز یاد برد
بر زاریم ز دیده و دل؛زار گریه کرد
هرگاه کودک تو به دیوار سر گذاشت
بر حال دل او؛ در و دیوار گریه کرد