فرصت تعطیلات نوروز، زمان مناسبی برای آمادگی جهت امتحانات پایان ترم و کنکور است.

در اینجا مجموعه تست های دروس ریاضی 1و2، فیزیک و عربی همراه با پاسخ تشریحی را که توسط کانون فرهنگی آموزش به منظور مطالعه در ایام نوروز تهیه شده جهت دانلود قرار داده ایم.

فرصت تعطیلات نوروز، زمان مناسبی برای آمادگی جهت امتحانات پایان ترم و کنکور است.

در اینجا مجموعه تست های دروس ریاضی 1و2، فیزیک و عربی همراه با پاسخ تشریحی را که توسط کانون فرهنگی آموزش به منظور مطالعه در ایام نوروز تهیه شده جهت دانلود قرار داده ایم.

مجموعه سوالات دروس عمومی - نوروز