به اطلاع همکاران محترم می رسانیم از این پس سایتhttp://salary.isfedu.org/ که برای مشاهده فیش حقوقی همکاران استفاده می شد غیر فعال است

وفقط همکاران از طریقه سامانه اتوماسیون  اداری مهر دانش که لینک آن درسایت موجود است قابل مشاهده می باشد/م